Witamy w serwisie informacyjnym naszej kancelarii

Kancelaria położona jest we wschodniej części
miasta w pobliżu Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich.

Adres kancelarii:

57-200 Ząbkowice Śląskie,

ul. Powstańców Warszawy 8B

email: zabkowice.slaskie2@komornik.pl

  tel.: 74 8154494

Zasięg terytorialny kancelarii obejmuje obszar właściwy dla Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi LICYTACJAMI

Działka nr 60/1 o powierzchni 0,4900 ha, oddaną w użytkowanie wieczyste do 19 marca 2092 r. i budynek magazynowo-usługowy stanowiącego odrębną nieruchomość we wsi Skalice, Gmina Ziębice, powiat ząbkowicki.

Km 33/16

1. działka nr 83/1 o powierzchni 0.3108 ha zabudowana na powierzchni 0,1715 ha

budynkiem mieszkalnym, budynkiem gospodarczym i st0dołą – Br-PsIII, w części 0,0088 ha stanowiąca pastwiska trwałe – PsIV i w części 0,1305 ha stanowiąca sad – S-PsIII;

2. działka nr 83/4 o powierzchni 0.6758 ha stanowiąca na powierzchni 0,4966 ha pastwiska trwałe – PsIII i na powierzchni 0,1792 ha pastwiska trwałe PsIV;

Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 0,9866 ha. Nieruchomość położona jest we wsi Jasienica 5, Gmina Ziębice, woj. dolnośląskie.

 

Km 697/14

1. Grunt w użytkowaniu wieczystym

  • działka nr 4/1 o powierzchni 0,1242 ha zabudowaną budynkiem restauracji,
  • działkę nr 312/15 o powierzchni 1,2312 ha zabudowaną budynkiem hotelu będącym w budowie,
  • działkę nr 312/13 o powierzchni 0,2621 ha niezabudowaną
  • działki nr 312/27 i nr 312/28 o powierzchni 0,2584 ha stanowiące wewnętrzną drogę dojazdową.

Nieruchomość położona jest w Złotym Stoku, przy ul. Traugutta 3a, powiat ząbkowicki.

2. Grunt w użytkowaniu wieczystym

  • działka nr 4/2 o powierzchni 0,1048 ha zabudowana budynkiem usługowym

 

Nieruchomości położone są w Złotym Stoku, przy ul. Traugutta 3a, powiat ząbkowicki.

Km 707/16