Witamy w serwisie informacyjnym naszej kancelarii

Kancelaria położona jest we wschodniej części
miasta w pobliżu Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich.

Adres kancelarii:

57-200 Ząbkowice Śląskie,

ul. Powstańców Warszawy 8B

email: zabkowice.slaskie2@komornik.pl

  tel.: 74 8154494

Zasięg terytorialny kancelarii obejmuje obszar właściwy dla Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi LICYTACJAMI

Działka gruntu nr 79 o powierzchni 1,61 ha w części 0,3700 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym i budynkiem garażowym w części 1,2400 ha stanowiąca grunt rolny. Nieruchomość położona jest we wsi Szklary nr 20, Gmina Ząbkowice Śląskie, powiat ząbkowicki.

Km 1128/13

Działka nr 398 o powierzchni 0,0668 ha, stanowiącej grunt oddany w użytkowanie wieczyste do 12 marca 2084 r. i posadowionego na działce budynku mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość. Nieruchomość położona jest w Ziębicach ul. Wojska Polskiego 19b, powiat ząbkowicki.

 

Km 33/16

Działka gruntu nr 545 o powierzchni 0,4814 ha oddana w użytkowanie wieczyste do 28 kwietnia 2093 r. i budynek handlowy z przyległymi wiatami oraz budynek gospodarczego stanowiące odrębną nieruchomość. Nieruchomość położona jest w Ziębicach, ul. Bolesława Chrobrego 13, powiat ząbkowicki

Km 1128/13