Witamy w serwisie informacyjnym naszej kancelarii

Kancelaria położona jest we wschodniej części
miasta w pobliżu Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich.

Adres kancelarii:

57-200 Ząbkowice Śląskie,

ul. Powstańców Warszawy 8B

email: zabkowice.slaskie2@komornik.pl

  tel.: 74 8154494

Zasięg terytorialny kancelarii obejmuje obszar właściwy dla Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi LICYTACJAMI

 Lokal mieszkalny nr 1 o powierzchni 66,40 m2 w Bardzie, ul. Grunwaldzka 3, składający się z trzech pokoi, kuchni, łazienki i dwóch przedpokoi wraz z własnością w wysokości 1/3 części w gruncie i w 1/3 części w budynku objętego księgą wieczystą nr KW SW1Z/00031527/2.

Km 1681/15